Контакти

Условия за бизнес

Бургас има благоприятно положение и предлага на инвеститорите уникално съчетание от условия и възможности за развитие на техния бизнес.

Добри условия за вашия бизнес

Стартирайте бизнес в България и Бургас още сега!

За всеки бизнес е важна стабилната основа, на която той стъпва. България и Бургас осигуряват солидна база от условия и благоприятни фактори, за които може да прочетете в този раздел. Ето и отговорите на въпросите, които всеки бизнес си задава.

Защо България?

Политическа и бизнес стабилност:

 • Член на ЕС, НАТО, и СТО
 • Стабилност на валутата
 • Едни от най-ниските бюджетни решения и най-ниските държавни дългове в ЕС
 

Ниска цена на бизнеса:

 • Най-ниска цена от труд в ЕС
 • Ниски режийни разходи
 

Най-ниски данъчни ставки в ЕС:

 • Ставка на корпоративен данък - 10%
 • Данък общ доход - 10%
 • Данък върху дивиденти и ликвидационни квоти - 5%
 

Директен достъп до ключови пазари:

 • Европейски съюз; ОНД; Турция; Близкия изток; Северна Африка

Защо Бургас?

 • Стратегическо географско положение - логистична и търговска инфраструктура - пристанище, летище, железопътен транспорт, зона на свободното мито
 • Добре развита транспортна инфраструктура и трансевропейски коридори.
 • Отлична бизнес инфраструктура - логистични фирми, бизнес центрове и хотелска база.
 • Международно летище и едно от най-големите пристанища на Черноморското крайбрежие
 • Добре развити енергийни, електрически и комуникационни мрежи.
 • Добре развита система на здравни, образователни и социални институции.
 • Природа, културно наследство и добре развит туризъм.
 • Добри демографски показатели и развито образование
 • Успешно се изпълняват стратегии, политики и програми за постигане на висок темп на икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността, икономическо и социално сътрудничество с други региони от ЕС.
 • Ниски експлоатационни разходи.

Бизнес климат

Стабилност и предвидимост на политиката. Ниски разходи за работна ръка, данъци, осигуровки и комунално-битови условия. Благоприятен климат за нови инвеститори - данъчни облекчения, бързи и лесни процедури за регистрация, развит банков и обслужващ сектор, модерна администрация. Всичко това благоприятства за бързото позициониране на бизнеса Ви в България и Бургас. Направете го сега!

Демография и образование

Населението на Община Бургас е 233 000 души, а 63,2% от гражданите са в трудоспособна възраст. Бургас Бургас е градът с най-висок ръст на населението в България за 2016 г. 179 000 души живеят в комуникативно разстояние до центъра на града до 45 минути с кола / автобус.

Бургас е важен образователен център с 2 университета, 4 Колежа и 16 професионални средни училища. Нивото на подготовка и владеене на чужди езици е високо.

Бизнес инфраструктура

Бургас предлага комбинация от добра свързаност и бизнес инфраструктура, от която компаниите-инвеститори могат да се възползват ежедневно в работата си. Единствено тук от цялата страна може да се възползвате от тези предимства на едно място.

Бизнес карта

Инвестирайки в Бургас, Вие може да ползвате продуктите и услугите на широк спектър от компании на местно ниво. В портала businessmap.burgas.bg, чрез комбинация от визуализации на карти, графики и таблични данни, се разкрива образа на бизнес сектора и бургаската икономика.