Контакти

Новини

Най-важното от случващото се в Бургас, свързано с бизнес средата.

Телелинк Бизнес Сървисис организира в Бургас конференцията TBS Tech Talks

Съхранение и защита на данни е темата на TBS Tech Talks 2022. Събитието ще се проведе в заседателната зала на Марина Бургас Хотел във вторник, 26 юли, от 17 часа. Това е първото от поредица събития, организирани от Телелинк Бизнес Сървисис с подкрепата на ICT Cluster Бургас и Dell Technologies.

Целта е да се споделят и обсъдят добри практики, свързани със съхранението и защитата на данни и да се представят проекти и решения с висока добавена стойност. В рамките на събитието ще бъде представена Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса, която съдейства за изграждане на нови международни партньорства, предоставя информация и подкрепа за участие в международни конференции, търговски изложения и двустранни бизнес срещи в Европа и трети страни, организира обучения и дава консултации относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации, иновационен мениджмънт и успешно комерсиализиране на иновативни продукти.

Участието е безплатно, с предварителна регистрация до 22.07.2022 г. на https://forms.gle/6oHvTGGAQ6zApwW17, а програмата е публикувана в интернет страницата на ИКТ Клъстер Бургас - www.ictc-burgas.org.

Още Новини