Контакти

Индустриални зони и терени

Индустриални зони и терени за позициониране на Вашия бизнес в Бургас.

Промишлена зона Юг

В началото на 2018 г. ръководството на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД стартира реализацията на Фаза II от своето развитие. Новата територия е разположена в ПЗ "Юг" (Устройствена зона 22 на град Бургас), като общата големина е от около 600 Дка. Самите терени варират от 20 до 160 Дка. 

Показателите на застрояване съгласно приетият ПУП-ПРЗ на зоната са както следва:

  • Плътност – 60%, при минимална плътност на застрояване - 40 %. 
  • Максимална височина на застрояване – до 15 м.;
  • Кинт – 3.0

Научете повече за индустриални зони и терени