Контакти

Индустриални зони и терени

Индустриални зони и терени за позициониране на Вашия бизнес в Бургас.

Промишлена зона Север

В  ПЗ "Север" „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ предлага на потенциалните инвеститори индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на „ПЗ Север“ - гр. Бургас ( цялата с площ 410 дка). Останалата част от територията е предвидена за озеленяване, улици, паркоместа, за изграждането на трафопостове, комплекси за обществено обслужване и други обекти, свързани с успешното функциониране на зоната. Имотите са с различна големина, от 2 до 20 дка, като в зависимост нуждите на инвеститора могат да бъдат групирани - разделяни или обединяване.

Показателите на застрояване съгласно приетият ПУП-ПРЗ на зоната са както следва:

  • Плътност – 60%, при минимална плътност на застрояване - 40 %.
  • Максимална височина на застрояване – до 20 м.;
  • Кинт – 2.0

Научете повече за индустриални зони и терени