Контакти

Новини

Най-важното от случващото се в Бургас, свързано с бизнес средата.

От 1 август Община Бургас разширява достъпа до платени електронни услуги в платформата eGIS

От 1 август Община Бургас разширява достъпа до платени електронни услуги в платформата eGIS. В нейния сайт и в платформата SmartBurgas са достъпни линковете към платформата:

https://www.burgas.bg/bg/elektronni-uslugi/

https://egis.smartburgas.eu

 

Платформата eGIS е специализираното уеб приложение на Община Бургас за предоставяне на данни от географската информационна система на града чрез отдалечен достъп до специализираните дигитални масиви. През нея на регистрираните ползватели се осигурява възможност за достъп до платени и безплатни дигитални услуги, както следва:

 

Безплатна услуга

Достъп до „Стандартна карта“ – кадастрална и регулационна карта на община Бургас с минимален набор от данни - данни за ПИ и УПИ - безплатно;

 

Платени услуги, с цени според Тарифата на Община Бургас за технически електронни административни услуги:

Достъп до „Разширена карта и регистри“ - кадастрална и регулационна карта на община Бургас с регистрови данни за ПИ и УПИ;

Извадка от цифрови модели/картови слоеве в DXF формат.

 

Очаквайте скоро и следните нови платени услуги:

Комбинирана скица регулация/кадастър във формат PDF;

Извадка от цифров модел на регулационен план във формат PDF, без координати;

Извадка от цифров модел на регулационен план във формат PDF, с координати;

Цифрови модели за територията - в 2D и 3D - файлове от фотограметрични заснемания с дрон - по заявка на клиента.

 

Към данните в динамични карта на града с действащия регулационен и застроителен план, можете да намерите и данни от интелигентните системи на града, както и друга специализирана информация. Заявките се изпълняват автоматично, онлайн, без нужда от отиване на гише.

 

Електронните услуги се извършват автоматично, чрез функционалностите на уеб базираното приложение eGIS. За ползването на услугите се изисква индивидуална регистрация на профил в системата. Заявяването и получаването на заявения дигитален продукт става в средата на eGIS, след заплащане на услугата, автоматична обработка и верификация на данните. Заплащането на електронните услуги в eGIS се извършва само в приложението, чрез системата ePay и сайтовете на Борика – през (банкова) разплащателна карта, след попълване на изискуемите от системата реквизити.

Общите условия за ползване на e-GIS - приложението за достъп до цифрови данни на Община Бургас и Тарифата за плащане за отделните услуги са достъпни в на Община Бургас.

Галерия

Още Новини