Контакти

За Бургас

Бургас е най-динамичният и бързо развиващ се град в България с уникално съчетание от история, култура и природа за висок жизнен стандарт.

Макроикономически профил

индустриите, развити в Бургас

Икономика

Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от индустриите в региона са уникални и определящи за икономиката на страната като производството на петрол, химически продукти, пластмаса, производство и други химически продукти, корабостроене, вентилация на въздуха и пречиствателно оборудване, промишленост и др. Дългосрочният кредитен рейтинг на Бургас е ВВВ стабилна перспектива.

В Бургас са регистрирани 16083 фирми. Компаниите в частния сектор са съсредоточени предимно в промишлеността, строителството, транспорта и търговията.
Икономиката е разнообразна, което прави Бургас лидер в региона. Коефициентът на безработица е 4.2% спрямо 9.2% за България.

Отрасли:

Търговия

Услуги

Промишленост

Транспорт

Други

Галерия