Контакти

Условия за бизнес

Бургас има благоприятно положение и предлага на инвеститорите уникално съчетание от условия и възможности за развитие на техния бизнес.

Бизнес климат

Стабилност, ниски разходи и благоприятен климат за бизнеса

България предлага комбинация от политическа и макроикономическа стабилност и стимули за бизнес:

  • Стабилна парламентарна демокрация; Член на ЕС, НАТО и СТО
  • Валутата на България е фиксирана към еврото при валутен борд.
  • Най-ниска данъчна ставка и едни от най-ниските разходи за труд в ЕС, съчетана със специални стимули за инвеститорите

Данъчни облекчения

България има най-благоприятния данъчен режим в Европа. Българското данъчно законодателство е напълно синхронизирано със законодателството на ЕС. Ставката на корпоративния данък е 10%, най-ниската в ЕС. Данъкът върху доходите на физическите лица е 10%, фиксиран.

  •  2-годишно освобождаване от ДДС за внос на оборудване за инвестиционни проекти над 5 млн. Евро, които създават най-малко 50 работни места
  • Амортизационното време за компютри и ново производствено оборудване е 2 години
  • 5% данък при източника за дивиденти и ликвидационни квоти (0% за резидентите на ЕС)

Бързи и лесни процедури

Отнема само няколко дни, за да се регистрира нова компания! Минималният начален капитал е намален до 1 евро. Международната регистрация по ДДС отнема 10 дни.

Банкови услуги

Най-големите европейски банки са представени в България. Усъвършенствано е и електронното банкиране.

Избягване на двойно данъчно облагане

България е подписала договори за избягване на двойното данъчно облагане с 58 страни по целия свят.

Ниски разходи за бизнеса

  • Висококвалифицирани служители при ниски разходи
  • Отлична стойност на недвижимите имоти
  • Благоприятни наеми на офиси и ниски разходи за комунални услуги.
  • Българските разходи за електричество за промишлени потребители са 70% от средния за Европа

Перфектно местоположение

Разположена на главния път между Европа и Азия и в центъра на Балканския полуостров, България е повече от добър бизнес избор. 4 паневропейски транспортни коридора пресичат страната, като 3 от тях осъществяват връзка в София.