Контакти

Условия за бизнес

Бургас има благоприятно положение и предлага на инвеститорите уникално съчетание от условия и възможности за развитие на техния бизнес.

Бизнес карта

Подробна картина на живия бизнес сектор в Бургас

Инвестирайки в Бургас, Вие може да ползвате продуктите и услугите на широк спектър от компании на местно ниво. В портала businessmap.burgas.bg, чрез комбинация от визуализации на карти, графики и таблични данни, се разкрива образа на бизнес сектора и бургаската икономика.

Платформата предоставя данни и анализи, обхващащи почти всички предприятия в Бургас. Това е първият път, когато голям град в България е онагледявал целия си бизнес сектор по този начин. Картата демонстрира впечатляващия растеж на бизнеса, къде се намират предприятията, какъв достъп до международни пазари имат в страни от и извън ЕС и колко бързо се разширяват. Чрез филтриране потребителите могат да се ориентират към отделните сектори.